پوشش متحرک استخر پروژه مهتاب

محل انجام پروژه : تهران – منطقه دماوند

ابعاد پروژه : 8.50*11

مقاطع اصلی : آلومینیوم طرح چوب

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره شیری رنگ

سگمنت : 5 پنل ( 1 ثابت – 4 متحرک ) بدون ریل

ارتفاع : بلند

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/14

پوشش متحرک استخر پروژه مهتاب