پوشش متحرک کافه پروژه کتاب

محل انجام پروژه : کرج – منطقه مهرشهر

ابعاد پروژه : 7*7.50

مقاطع اصلی : آلومینیوم مشکی مات

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف ورق های پلی کربنات دوجداره و دیواره ها شیشه سکوریت

سگمنت : 3 پنل ( 2 ثابت – 1 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : سانترال

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/08/13

پوشش متحرک کافه پروژه کتاب